ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนบ้านสันติคีรี

88 หมู่ 1

ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 Tel.

88 หมู่ 1

ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00