โครงการ/กิจกรรม รายงานสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

รายงานสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 26 เดือน พ.ศ.2565 เวลา 10:12:04
ภาคเรียนที่ :
1/2565
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)
หน่วยงาน :
โรงเรียนบ้านสันติคีรี
สถานที่ :
โรงเรียนบ้านสันติคีรี อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวลลิตา วงค์วิริยะ

รูปภาพกิจกรรม