นายเอกภพ คำรส

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 11/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 091-06XXXX
 • Facebook : BANK AEKKAPOB KUMROD
 • Email : bankaekkapob@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านสันติคีรี
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 8010
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 97715
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : BTC.สามัญ

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่