โครงการ/กิจกรรม PA1ข้อตกลง นางสาวนันทวัน จันทรังษี ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

PA1ข้อตกลง นางสาวนันทวัน จันทรังษี ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 23 เดือน พ.ศ.2565 เวลา 12:19:25
ภาคเรียนที่ :
1/2565
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
PA1ข้อตกลง นางสาวนันทวัน จันทรังษี ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
หน่วยงาน :
โรงเรียนบ้านสันติคีรี
สถานที่ :
-
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวนันทวัน จันทรังษี

รูปภาพกิจกรรม